Det stora Eviga draget under de sista dagarna

Idag var en mycket speciell dag för oss, eftersom vi framgångsrikt genomförde vår speciella kampanj för helande och välstånd för alla människor.

  Kampanjen startade på ett enkelt sätt, men snart påverkade den Eviga även människor från andra religioner, från andra länder som hade sin topp fram till vårt lands president.

  Vi är mycket nöjda med framgången med vår kampanj och vi tror att denna symboliska handling kan ge hopp och helande för många människor, både fysiska och andliga.

  Det var jättebra att ha deltagit, och Eternal gav oss inspiration till vår nya bok som vi distribuerar gratis på denna webbplats.

  Dessa 28 minuter av kontemplation gjorde mirakel, och vi fick all vår styrka och hopp förnyade.  Detta är inte tiden att vara orolig eller orolig eftersom vårt hopp ligger i Evigt Medvetande och återigen kommer vi att övervinna utmaningarna från dessa svåra tider.

  Nedan är vårt bord med kontemplativa böner, som ni kan se att vi har uppfyllt det vi lovade, med undantag för den sjunde eftersom vi var för upptagna med att översätta och sprida den nya boken.

  I vilket fall som helst betalade vi den andra dagen, den tid som vi inte gjorde dagen innan, och därmed uppfyllde det syfte som vår Gud lämnade åt oss.

  Alla stannar i fred, välstånd och hopp för Evigt Medvetande.  Eisi ~

Nenhum comentário:

Postar um comentário

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com